Afrika soy sahibi

Afrika ve ötesinde ilk insan kalıntıları bulunduğundan beri antropologlar yıllar içinde daha da tuhaflaşan bir muamma karşısında afallamış durumdalar. ... Tam da bu yüzden herkes genetik soy ağacını medyanın Mitokondriyal Havva olarak adlandırdığı bu tek bir kişiye dayandırabilirdi. ... onlardan çocuk sahibi bile oldu ... Afrika ya Gidiyoruz Men ... Nisan ayında gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde Uganda’daki yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşimize hediye paketi hazırlanacak olup bölgedeki aileler için de erzak paketi dağıtacağız. Ayrıca bölge halkının et ihtiyacı için adak, akika ve şükür kurbanlarınızın kesimi ve dağıtımını ... Afrika'nın orta çağda yaşamadığını göz önüne alırsak, tabii ki ilerleme göstermiştir. Afrikalıların %90'ının cep telefonu var. Yeni uygulamalar ve cihazlar yaratacak programcıları da var. Örneğin, yerel geliştiriciler, çiftçiler için bir hizmet geliştirmişler, bu hizmet sayesinde sürülerini hastalıklara yakalanmadan nasıl yetiştirebileceklerini öğreniyorlar. PGS olarak tanımladığı bu değerlendirmeye göre liderler arasında , Roosevelt 30, Fidel Castro 23, Lenin 28, Churchill 22,, Kennedy 15 puan almışlar. 31 puanla ve (Büyük vizyon sahibi) sıfatıyla 20’nci yüzyılın en büyük devlet adamı/lideri olarak Ata’mız tespit edilmiş. Afrika’da Küresel Soy Arıtımı ve Dünya Nüfusu Azaltma Planı 11 Eylül 2019 / 0 Yorumlar / in Blog / tarafından Edebivizor. ... Tehlike, inanılmaz servetlerin sahibi bu insanların bu defa fazla ileri giderek sadece onların değersiz yiyiciler olarak isimlendirdikleri sınıfınkini değil, ... Geleneksel Afrika isimlerinin çoğunun inanılmaz öyküleri var. İşte Afrikalı çocukların, 'Ne istedin', 'Daha Fazla Öp', 'Gerekli Değil' gibi isimleri almalarının hikayeleri... Afrika’da yerli dinler ile sonradan yayılmış dinler arasında İslâmiyet ve Hıristiyanlık önemli yer tutar. Afrika’nın özellikle batı, ekvator ve güney bölgelerinde yaşamakta olan yerli dinler, konuşulan dillerin sayısından daha fazla olmakla birlikte üç ana din grubu içerisinde mütalaa edilebilir. Afrika, dünya siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bu bağlamda AFAM, çoğu lisans ve lisansüstü seviyesindeki gençlerin daha akademik hayatlarının başında ilerideki alanları için gerekli kaynak temini, sahanın uzmanlarıyla irtibatlarının sağlanması ve bilgi ile donanımlarını zenginleştirerek akademik yetkinlik kazanmalarına destek olmayı hedeflemektedir. Pets are our passion and safety is our promise. At Purina, our dog and cat food and treats are designed for your pet’s unique needs and preferences to ensure they get the best nutrition. Çok azim sahibi idi. Bir kere bir şeye azmetti mi artık onu yapmak mesele değildi. Vefakarlığı müstesna derecede idi. Dostluğuna bihakkın güvenilirdi. Vefasızlık, ona göre en büyük namertlikti. O, yalnız insanlara karşı değil, Allah’ına, Peygamberine ve milletine, vatanına da fedakardı. Çok mütevazi idi.

ORTADOĞU’DA APARTHEID VE DİNCİ BİR DEVLET YÜKSELİŞTE

2020.05.15 08:36 GreatJudge0 ORTADOĞU’DA APARTHEID VE DİNCİ BİR DEVLET YÜKSELİŞTE

ORTADOĞU’DA APARTHEID VE DİNCİ BİR DEVLET YÜKSELİŞTE
https://preview.redd.it/i4hv0rwwivy41.jpg?width=1086&format=pjpg&auto=webp&s=53f3f3db9c7dd00bf752724896822fa22bf6c666
21.ci yüzyıldayız ve ırk ayrımcılığı (apartheid), aynen Nazilerin Nürnberg Yasaları gibi, İsrail Meclisinde kabul edilerek yasalaştı.
19 Temmuz 2018’de ülkeyi sadece "Yahudilere ait özel bir yurt” olarak tanımlayan yeni bir yasa İsrail meclisinde onaylanarak kabul edildi. İsrail’in Anayasası olarak tanımlanan bu 11 maddelik yasa “Temel Yasa - Yahudi Halkının Milli-Devleti İsrail” adıyla yürürlüğe girdi.
Yasanın ilk maddesi İsrail'i "Yahudilerin tarihsel anayurdu" olarak tanımlıyor ve "Yahudilerin ülkenin kaderini tayin etmede özel ayrıcalığa sahip olduğunu" belirtiyor. Yasa kapsamında Arapça ülkenin iki resmi dilinden biri olmaktan çıkarıldı; Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Filistinlilerden ele geçirilen işgal altındaki topraklarda Yahudi yerleşimleri ya da kolonilerin yapımına devam edilmesi “milli çıkar" olarak tanımlandı; "birleşik ve bütün" bir Kudüs'ün başkent olduğu belirtildi.
NÜRNBERG YASALARI GİBİ
Yasanın 10.cu maddesinde “Yahudiler” ve “Yahudi olmayanlar” (Jews and Non-Jews) ayrımı net ve açık bir biçimde belirlendi. Böylece İsrail’de yaşayan azınlıklar, Müslüman ve Hristiyan Filistinliler, Ortodokslar, Katolikler, Süryaniler, Dürziler, Çerkesler, Bahailer görmezden gelindi. Yani artık İsrail vatandaşı olmak yeterli değil: Önemli olan Yahudi ırkından gelmek! [1]
Bu ayrımının yapılması, bir zamanların Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçerli olan“Avrupalılar” ve “Avrupalı olmayanlar” (Europeans and Non-Europeans) ayrımını anımsatıyor. Azınlıkların dışlanması bir yana, daha da beteri, bir zamanlar Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi, bu kez sadece Filistinlileri kapsayan ırkçı bir yaklaşımın yasada yer aldığı görülüyor: Filistinliler ulusal kimlik ve tarihsel köklerini inkar etmeleri koşuluyla İsrail vatandaşı olabiliyorlar. Ancak, Yahudilere özgü topluluklara katılmalarına, onlarla aynı yasal ve eşit haklara sahip olmalarına, toprak edinmelerine, seyahat etme ve örgütlenme özgürlüğüne izin verilmiyor. Böylece azınlıklardan da beter ikinci sınıf vatandaşlar olarak tescilleniyorlar. İlhak edilmesi planlanan bölgelerdeki Filistinlileri de kapsayan bu uygulama iktidar olan tüm hükümetleri şimdiden bağlayıcı oluyor. Yani hiçbir hükümet bu Anayasa maddelerine itiraz edemeyecektir. [2]
İSRAİL’DE SADECE DİNİ NİKAH GEÇERLİDİR
Zaten İsrail’de resmi nikah diye bir şey yoktur, geçerli olan salt dinsel nikahtır. Yahudiler arasındaki evliliklerde tek yetkili kurum İsrail Baş Hahamlığı ve Hahamlık Şeriat Mahkemeleridir. Yahudi’nin Yahudi olmayan goyim (kafir) biriyle evlenmesi Musa Şeriatı (Mosaic Law) çerçevesinde kesinlikle mümkün değildir ve gerçekleşemez. [3]
Ancak, goyim kişi Yahudi dinine geçerse o zaman dinsel törenle evlilik mümkün olabilir. Diğer etnik ve dinsel topluluklar [4] da kendi dinsel gelenekleri ve kendi din adamlarının aracılığı ile evlilik işlemlerini yapmak zorundadır. Osmanlı yönetiminden kalma ve İngiliz mandası altında bile sürdürülen bu çağdışı sistem İsrail’de halen yürürlüktedir.
TÜM BU GELİŞMELER NEYİN HAZIRLIĞI?
İsrail’in Haaretz gazetesi yazarlarından Gideon Levi bu konuda şöyle yazıyor:
“Böylesine bir çoğunlukla İsrail’i resmen bir Apartheid devleti ilan etmek mümkün olacak. Ayrımcılığa verilen bu destek ve işgalin sürdürülmesi göz önüne alındığında hiçbir şey şu yalın gerçeği çürütemez: Neredeyse tüm İsrailliler Apartheid’ın sürmesini istiyor. (…) Aşırı sağ, Batı Şeria'nın ilhak edilmesini istiyor. Böyle bir adım oy toplamada avantaj sağlayacak, ancak, sonunda İsrail’in demokrasi maskesini parçalayacak, hem yurtiçi hem de yurtdışında tepkiler yaratacaktır.
Ancak, Filistinlilerin kovulmasını veya yok edilmesini veya Tapınak Dağı’na (Haremi Şerif) Üçüncü Tapınağın inşasını, oradaki camilerin (Mescidi Aksa, Kubbetüs Sahra) yıkılmasını savunan veya hayal eden faşist sağ kanat için hiçbir vicdan sahibi oy kullanamaz. Netanyahu’nun ılımlı olduğu iddia edilen Likud partisi, yalnızca mevcut durumu, yani ilan edilmemiş Apartheid’ı sürdürmek istiyor.” [5]
AVRUPA BİRLİĞİ VE EMPERYALİSTLER APARTHEID’I GÖRMEZDEN GELİYOR.
Tüm bu olan bitenlere karşın Avrupa Birliğinden ve dünya kamuoyundan çok cılız tepkiler geldi. Zaten konu hemen gündemden düşürüldü. Türkiye’de mangalda kül bırakmayan anlı şanlı aydınlar, akademisyenler, köşe yazarları bu gelişmeleri görmezden, bilmezden geldiler, ya da ruhları bile duymadı.
İsrail’in Anayasasını “kurumsallaşmış ırkçılık” olarak tanımlayan İsrailli tarihçi İlan Pappe “bu tür ırkçılığa karşı son savaşın Güney Afrika'da zaferle sonuçlandığını” belirtiyor ve Ortadoğu’da, özellikle Batı’nın dokunulmazlık kalkanı altında olan yeni bir apartheid devletin hoş görülmemesi gerektiğini vurguluyor:
“Tarihsel Filistin'de ırkçılığa böylesine uluslararası bir destek verilmesi, hepimizin söndürmeye çalıştığı ateşi daha da körükleyecektir. Bu tür ırkçılığın özünü geçmişte tanımlamak zor olabilirdi, ancak günümüzde tüm insanlık dışı yapısı ve çirkinliğiyle ortaya çıkmış olup biraz onur ve utanması olan herkesin buna karşı çıkması gerekir. Dünya daha önce apartheid’ı yok etmeyi başarmıştı ve bunu tekrar başarabilir.” [6]
Ne dersiniz, başarabilir mi?
DİPNOTLAR
[1] Yasanın ilk maddesi özetle şu şekilde: A- İsrail devletinin üzerinde kurulduğu İsrail toprağı, Yahudilerin tarihsel yurdudur. B- İsrail Yahudilerin milli yurdudur; bu yurtta Yahudiler kendi doğal, kültürel, dinsel ve tarihsel kaderini belirleme hakkını yerine getirir. C- İsrail’in kendi milli kaderini belirleme hakkı sadece Yahudilere aittir.

[2] 15 Eylül 1935'te Nürnberg'de toplanan Naziler de dünyayı korkunç bir sona sürükleyecek etnik-ırkçı ve şoven yasaların yürürlüğe konmasına karar veriyorlardı. Naziler “Tevrat’ın Tanrı tarafından seçilmiş üstün ve kutsal millet” inancını ters yüz eden Ari ırk kuramını Alman Meclisinde onaylayarak resmi yasa haline getirdiler. Nürnberg Yasaları Almanların, alt ırklar, Yahudiler ve Siyahlar ile evlenmesini yasaklıyordu. Etiyopyalı Yahudiler (Falaşalar) sırf derilerinin rengi siyah olduğu için toplumdan dışlanıyor, hatta kısırlaştırılıyor, ülke demokrasi maskesiyle gizlenmeye çalışılan fanatik bir din devletine dönüşmüş durumda.

[3] Zira Tevrat’a göre İbranilerin gelecekteki kurtarıcısı Maşiyah (Mesih) İbrahim’in soyundan gelecektir ve Filistin toprakları “Tanrı tarafından vaat edilen kutsal toprak olarak bu soya verilmiştir. İşte o nedenle İbrahim’den gelen döl, soy ve ırkın korunması, yabancılarla kesinlikle karışmaması, goyim uluslarla evlilik yapılmaması gerekmektedir. Musa’ya verilen buyruklar budur:
“Senin İsrail oğullarına söyleyeceğin sözler bunlardır. Siz bana kahinlerin krallığı ve kutsal millet olacaksınız. (…) Atalarınızın soyunu seçtiği için Rab sizi Mısır’dan çıkardı. Amacı sizden daha güçlü ulusları önünüzden kovmak, onların ülkelerine girmenizi sağlamak, mülk edinmeniz için onların topraklarını miras olarak size vermektir. (…) RAB’bin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda yaşamak için RAB’bin buyruklarına uyun. (…) RAB sizi övgüde, ünde, onurda yarattığı tüm uluslardan üstün kılacağını, kutsal bir millet olacağınızı açıkladı. (…) RAB sizi yeryüzündeki tüm uluslardan üstün kılacaktır.” (Tevrat, Çıkış 19:6; Tesniye 4: 37, 38, 40; 26: 18-19; 28: 1) (…) O ulusları tamamen yok edeceksin; onlarla anlaşmayacaksın, ve onlara acımayacaksın; onlarla akraba olmayacaksın; kızını onun oğluna vermeyeceksin, onun kızını oğluna almayacaksın.” (Tesniye 7: 1-24)

[4] (Müslüman veya Hristiyan Filistinliler, Ortodokslar, Katolikler, Süryaniler, Dürziler, Çerkesler, Bahailer)

[5] Parantez içindeki açıklamalar tarafımdan eklenmiştir.

[6] The Hindu, Israel’s new law is a form of apartheid, Ilan Pappe, 26.7.2018, İngilizceden çeviri ED. Prof. Pappe şu an İngiltere Exeter Üniversitesinde Sosyal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümde görev yapıyor. Üniversitenin Filistin Etno-Siyasal Araştırmalar Merkezi’nin direktörü. Sol görüşleri ve anti-siyonist eleştirileri nedeniyle İlan Pappe İsrail Meclisince suçlu bulundu. Eğitim Bakanlığı ülkeden atılması için çağrı yaptı, fotoğrafı gazetelerde yayınladı, hedef gösterildi, ölüm tehditleri aldı. Hayfa Üniversitesi Tarih Profesörlüğünden kovuldu, 2008’de İsrail’den kaçmak zorunda kaldı. Pappe’nin ailesi de 1930 da Nazilerden kaçmıştı ! Yazıları ve görüşleri Avrupa medyasınca görmezden geliniyor.
submitted by GreatJudge0 to u/GreatJudge0 [link] [comments]


Japanese Food - GIANT ABALONE Liver Rice Sushi Teruzushi ... Dr Llaila Afrika Exposes Truth on Soy, Salt & Sugars ... Dr. Llaila Afrika - Exposes Truth on Soy, Salt & Sugars ... Ben Fero - 3 2 1 [Official Video] - YouTube Etiyopya - HZ.Muhammed (SAV) Su Kuyusu Projesi GÜZELLİK ACI VERİR Hepimizin Yaşadığı 33 Can Sıkıcı ... HER KIZIN DENEMESİ GEREKEN 14 TIRNAK HİLESİ - YouTube YouTube

MEHMET ÂKİF ERSOY HAKKINDA SÖYLENENLER İlim ve Medeniyet

 1. Japanese Food - GIANT ABALONE Liver Rice Sushi Teruzushi ...
 2. Dr Llaila Afrika Exposes Truth on Soy, Salt & Sugars ...
 3. Dr. Llaila Afrika - Exposes Truth on Soy, Salt & Sugars ...
 4. Ben Fero - 3 2 1 [Official Video] - YouTube
 5. Etiyopya - HZ.Muhammed (SAV) Su Kuyusu Projesi
 6. GÜZELLİK ACI VERİR Hepimizin Yaşadığı 33 Can Sıkıcı ...
 7. HER KIZIN DENEMESİ GEREKEN 14 TIRNAK HİLESİ - YouTube
 8. YouTube
 9. GERÇEK HİKAYELER - YouTube
 10. Best of Sahalé - Deep Sessions Vol.2 - YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Openupyourmind101Dr Llaila O Afrika 2016 exposing the truth of unhealthy foods and Problems with eating too much commercial Soy products which is damaging to... Kanala abone olun: https://goo.gl/NFV1vz SIKILDIĞINIZDA YAPABİLECEĞİNİZ 11 ŞEY https://youtu.be/_hE7FXwZS1M?list=PLhmLxnVwFU2FWPX6pVFmkStEO1Z45cJG- Bugün siz... . Abone ol; https://bit.ly/2PVBqmL Albümü Spotify'da Dinleyin: http://goo.gl/B1upLr Albümü Apple Music'te Dinleyin: http://goo.gl/mqWFQ3 Albümü Fizy'de Dinleyi... Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak bağışçılarımızdan gelen su kuyusu yardımlarınızı Afrika'nın ihtiyaç sahibi bölgerinde açtırmaya devam ediyoruz. Feelthesame Facebook : https://www.facebook.com/FeelthesameMusic/ Soundcloud : https://soundcloud.com/feelthesamemusic Download all tracks via bandcamp : htt... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. SİZE TANIDIK GELECEK GÜZELLİK AKSİLİKLERİ Kızlar beğeneceğiniz güzellik fikirleriyle dolu bir video paylaşıyoruz! Üstelik, her kıza tanıdık gelecek bir sürü ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.